Տեսակետների խաչմերուկ Կարո Եղնուկյանի հետ, 11 ապրիլ, 2015թ.