Կրթության և գիտության ոլորտի աշխատակիցները նույնպես Դ!ԵՄ ԵՆ