Ռազմավարական հայեցակարգի ներկայացված ոլորտները

Նոր որակի հայկական պետության ձևավորման և զարգացման ռազմավարական հայեցակարգը համազգային և պետական քաղաքական-ծրագրային փաստաթուղթ է, որում համակարգված ձևով ներկայացվում են ներպետական, համազգային և միջազգային մակարդակներում անհատի, ընտանիքի, համայնքի, հասարակության, պետության և համայն հայության հոգևոր-մշակութային առողջացման ու սոցիալ-տնտեսական բարգավաճման, նրանց կարողությունների բացահայտման, համախմբման, գործադրման ու կայուն զարգացման, ինչպես նաև հայության անօտարելի իրավունքների վերատիրացման պետական և համազգային քաղաքականության ընդհանուր հիմնադրույթները:
Ռազմավարական հայեցակարգը բաղկացած է 10 ոլորտներից, որոնցից 6-ի վերաբերյալ Նախախորհրդարանն արդեն իսկ կազմակերպել է հանրային ներկայացում-քննարկումներ:
Ստորև կարող եք գտնել արդեն ներկայացված ոլորտների փաստաթղթերը՝ word և power point ձևաչափերով, ինչպես նաև տեսանյութերը:

1.   Արտաքին հարաբերությունների ոլորտ
Word ձևաչափ՝ ՌՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԸ
Ppt ձևաչափ՝ ՌՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԸ

Տեսանյութեր՝
Մաս 1 – Գարեգին Չուգասզյանը ապագա Հայաստանի արտաքին ռազմավարության մասին
Մաս 2 – Գ. Չուքասզյանը ներկայացնում է ռազմավարական հայեցակարգի միջազգային հարաբերությունների բաժինը

2.  Սոցիալ-տնտեսական ոլորտ
Word ձևաչափ՝ ՌՀ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԸ
Ppt ձևաչափ՝ ՌՀ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

Տեսանյութեր՝
Մաս 1 – Ճգնաժամը հնարավորություն է՝ ունենալու թռիչքային զարգացում
Մաս 2 – Արդեն ճգնաժամի մեջ գտնվող որևէ համակարգ հակացուցված է Հայաստանին
Մաս 3 – Գյուղը քայքայվում է. Հայաստանը դարձել է քաղաք-պետություն
Մաս 4 – Հողը, ջուրը, ընդերքը պետք է լինեն համազգային սեփականություն
Մաս 5 – Ռազմավարական հայեցակարգի նախագծի քննարկում․ հարց ու պատասխան

3.   Պաշտպանական ոլորտ
Word ձևաչափ՝ ՌՀ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԸ
Ppt ձևաչափ՝ ՌՀ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

Տեսանյութեր՝
Մաս 1 – Նոր որակի հայկական պետության պաշտպանական ոլորտը
Մաս 2 – Նոր որակի հայկական պետության պաշտպանական ոլորտը․ Հարց ու պատասխան 

4.    Սոցիալ-մշակութային ոլորտ
Word ձևաչափ՝ ՌՀ ՍՈՑԻԱԼ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԸ
Ppt ձևաչափ՝ ՌՀ ՍՈՑԻԱԼ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԸ

Տեսանյութեր՝
Մաս 1 – Նոր որակի հայկական պետության սոցիալ-մշակութային ոլորտը
Մաս 2 – Հարց ու պատասխան․ Նոր որակի հայկական պետության սոցիալ-մշակութային ոլորտը

5.    Իրավական և դատաիրավապահ ոլորտ
Word ձևաչափ՝ ՌՀ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ ԴԱՏԱԻՐԱՎԱՊԱՀ ՈԼՈՐՏԸ
Ppt ձևաչափ՝ ՌՀ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ ԴԱՏԱԻՐԱՎԱՊԱՀ ՈԼՈՐՏԸ

Տեսանյութեր՝
Մաս 1 – Իրավական և դատաիրավապահ ոլորտը: Ծրագրի նպատակը, խնդիրներն ու սկզբունքները
Մաս 2 – Իրավական և դատաիրավապահ համակարգը ապագա Հայաստանում
Մաս 3 – Իրավական և դատաիրավապահ ոլորտը: Հարց ու պատասխան

6. Համազգային հարցեր

   6.1 Ժողովրդագրական ոլորտ
Word ձևաչափ՝ ՌՀ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԸ
Ppt ձևաչափ՝ ՌՀ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

Տեսանյութեր՝
Մաս 1 – Համազգային հարցերի ոլորտի ժողովրդագրական մասը – Հրանուշ Խառատյան
Մաս 2 – Համազգային հարցերի ոլորտի ժողովրդագրական մասը – Հարց պատասխան
Մաս 3 – Որքա՞ն է Հայաստանի բնակչության թիվը – Հրանուշ Խառատյան

6.2 Պահանջատիրական ոլորտ

Word ձևաչափ՝ Համազգային հարցեր. Պահանջատիրական ոլորտ

Տեսանյութ՝

Համազգային հարցեր: Պահանջատիրություն – Ալեք Ենիգոմշյան

6.3 Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններ

Word ձևաչափ` Համազգային հարցեր. Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններ

Տեսանյութ՝

Համազգային հարցեր: Հայաստան-սփյուռք հարաբերությունները – Ալեք Ենիգոմշյան

7. Բնապահպանական

Word ձևաչափ` Բնապահպանական ոլորտը

Տեսանյութեր՝

Մաս 1՝ Ռազմավարական հայեցակարգի բնապահպանական ոլորտը – Համաշխարհային համատեքստը
Մաս 2՝ Ռազմավարական հայեցակարգի բնապահպանական ոլորտը – Խնդիրները և լուծումները
Մաս 3՝ Բնապահպանական խնդիրները Հայաստանում – Ալեք Ենիգոմշյան

8. Գիտության, տեխնոլոգիաների և կրթության 

Word ձևաչափ՝ Գիտության, տեխնոլոգիաների և կրթության ոլորտ
Ppt ձևաչափ՝ Գիտության, տեխնոլոգիաների և կրթության ոլորտ

Տեսանյութեր՝

Մաս 1՝ ՌՀ գիտության, տեխնոլոգիաների և կրթության ոլորտը

Մաս 2՝ ՌՀ գիտության, տեխնոլոգիաների և կրթության ոլորտը. հարց ու պատասխան