Օրենքի վիճահարույց կետերը ճանաչվեցին հակասահմանադրական