Ռազմավարական հայեցակարգի «Սոցիալ-տնտեսական» ոլորտ

2013 թ. նոյեմբերի 11-ին Նախախորհրդարանը հանդես եկավ հանրային քննարկմամբ «Նոր որակի հայկական պետության ձևավորման և զարգացման ռազմավարական հայեցակարգի նախագծի Սոցիալ-տնտեսական ոլորտը» թեմայով: Նախախորհրդարանի քարտուղարության անդամ Ալեք Ենիգոմշյանը ներկայացրեց ծրագիրը:

«Այսօր, երբ շահույթի ձեռքբերումը բավական դժվարացել է, այլևս հնարավոր չէ նույն ծավալներով պահել օլիգարխիկ, գերշահույթներ ապահովող համակարգ և միաժամանակ ապահովել միջին խավի առկայություն: Այդ պատճառով ականատեսն ենք միջին խավի նոսրացման և աղքատության ավելացման:
Ապրանքների ինքնարժեքի բարձր լինելու պատճառով կենտրոնի երկրները իրենց արդյունաբերությունը տեղափոխում են այդ համակարգի ծայրամասային երկրներ, որտեղ աշխատավարձը և ինքնարժեքը շատ ավելի պակաս են, ինչը հնարավորություն կտա վերստին շահույթ ապահովել:
Սակայն այսպիսի լուծումը ժամանակի և տարածության մեջ սահմանափակ է»:

 

Ճգնաժամը հնարավորություն է՝ ունենալու թռիչքային զարգացում

 

Արդեն ճգնաժամի մեջ գտնվող որևէ համակարգ հակացուցված է Հայաստանին

 

Գյուղը քայքայվում է. Հայաստանը դարձել է քաղաք-պետություն

 

Հողը, ջուրը, ընդերքը պետք է լինեն համազգային սեփականություն

 

Ռազմավարական հայեցակարգի նախագծի քննարկում․ հարց ու պատասխան

 

 

Word ձևաչափ՝ ՌՀ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԸ
Ppt ձևաչափ՝ ՌՀ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԸ