Ռազմավարական հայեցակարգի «Արտաքին հարաբերությունների» ոլորտ

Հոկտեմբերի 12-ին կայացավ Ռազմավարական հայեցակարգի միջազգային հարաբերությունների ոլորտի նախագծի հանրային ներկայացում-քննարկումը: Նախախորհրդարանի համակարգող Գարեգին Չուգասզյանը ներկայացրեց ռազմավարական հայեցակարգի միջազգային հարաբերությունների բաժինը:

 

 

Word ձևաչափ՝ ՌՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԸ
Ppt ձևաչափ՝ ՌՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԸ