Դերսիմ. երկուհազարամյա այլախոհության տարածքը. Հրանուշ Խառատյան