Մայդանն ու Երևանը

Մենք սա արդեն անցել ենք:
Այսօր նոր լուծում է պետք…