Արմատական փոփոխության ճանապարհային քարտեզը

Ժիրայր Սեֆիլյանը ներկայացնում է արմատական փոփոխության հասնելու ճանապարհային քարտեզը՝ առանձնացնելով 5 գլխավոր փուլերը՝
1. Հանունի ճշգրտում
2. Համահայկական մտավոր ներուժի համախմբում
3. Քաղաքական սերնդափոխություն
4. Կոլեգիալ որոշումների կայացման և դրանց կիրառման մշակույթի ստեղծում
5. Նորաստեղծ համակարգի գիշատչացումը կանխարգելող մեխանիզմների մշակում և կիրառում