Նախախորհրդարանը մշակել է հայկական պետության ձևավորման նոր հայեցակարգ

Աղբյուրը` www.1in.am