Ռազմավարական հայեցակարգի մասին

Նախախորհրդարանն իր հիմնադրման պահից ձեռնամուխ է եղել Նոր որակի հայկական պետության ձևավորման և զարգացման ռազմավարական հայեցակարգի նախագծի մշակման աշխատանքին։

Նոր որակի հայկական պետության ձևավորման և զարգացման ռազմավարական հայեցակարգը համազգային և պետական քաղաքական-ծրագրային փաստաթուղթ է, որում համակարգված ձևով ներկայացվում են ներպետական, համազգային և միջազգային մակարդակներումանհատի, ընտանիքի, համայնքի, հասարակության,պետության և համայն հայության հոգևոր-մշակութային առողջացման ու սոցիալ-տնտեսական բարգավաճման, նրանց կարողությունների բացահայտման, համախմբման, գործադրման ու կայուն զարգացման, ինչպես նաև հայության անօտարելի իրավունքների վերատիրացման պետական և համազգային քաղաքականության ընդհանուր հիմնադրույթները:

Ռազմավարական հայեցակարգն արտահայտում է հայկական գործոնի` հայկական պետության և նրա առանցքի շուրջ համախմբվող հայության ամբողջական կազմակերպվածքի, ձևավորման ու գործառման արժեհամակարգային ուղենիշը, սկզբունքները, նպատակներն ու խնդիրները, ինչպես նաև դրա հարաճուն զարգացման ապահովման մեխանիզմները:

Փաստաթուղթը ներկայումս նախագծային փուլում է և մասնագիտական խոորհրդատվության, հանրային ներկայացումների և  քննարկումների շարքի միջոցով մաս առ մաս լրամշակվում և հարստացվում է։   Նշված հանրային միջոցառումների շարքով Նախախորհրդարանը նպատակ ունի Հայաստանի քաղաքացիների և համայն հայության ուշադրությունը հրավիրելու Նոր որակի հայկական պետության կառուցման խնդրին, համախմբել հայաստանաբնակ և արտերկրաբնակ շահագրգռված և ունակ մասնագետներին՝ իրենց ներդրումն ունենալու ապագա պետության կարևորագույն փաստաթղթի մշակման գործում։
Փաստաթուղթը բաղկացած է հետևյալ մասերից՝

1․ Ընդհանուր դրույթներ

2. Ներպետական մակարդակ

 –Սոցիալ-մշակութային ոլորտ

Սոցիալ-տնտեսական ոլորտ

Գիտության, տեխնոլոգիաների և կրթության ոլորտ

-Տեղեկութային ոլորտ (Տվյալ ոլորտը մշակման փուլում է)

Բնապահպանական ոլորտ

Պաշտպանական ոլորտ

Իրավական և դատաիրավապահ ոլորտ

3․ Համազգային մակարդակ

 Պահանջատիրական ոլորտ

Ժողովրդագրական ոլորտ

Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների ոլորտ

4. Միջազգային մակարդակ

Արտաքին հարաբերությունների ոլորտ

5․ Պետական կառավարման համակարգ  (Տվյալ ոլորտը մշակման փուլում է)

6․ Ազգային ռազմավարական գերակայություններ

7.  Հասկացությունների և տերմինների բացատրական բառարան

Ռազմավարական հայեցակարգը ենթակա է ճշգրտումների և վերանայման` ըստ ներպետական, ներազգային ու միջազգային իրադրությանև հայության ռազմավարական գերակայությունների փոփոխման ու նպատակների իրագործման:

Ռազմավարական հայեցակարգի ներկայացված ոլորտներին, համապատասխան փաստաթղթերին և տեսանյութերին կարող եք ծանոթանալ նաև մեկ ընդհանուր էջում՝ Ներկայացված ոլորտներ

 

Հայեցակարգի վերաբերյալ Ձեր հարցերը, առաջարկություններն ու դիտարկումները կարող եք ուղղել [email protected]էլ․ հասցեովկամ զանգահարելով +37411 985 657:

ՖԲ էջի հղումը՝   https://www.facebook.com/Preparliament.Strategy.Concept