Տեղեկութային

ՀԽ. հետ գործակցելու պատճառով Հայաստանի քաղաքագետների միության նկատմամբ հալածանքի նոր ալիք է սկսվել

Հիմնադիր խորհրդարանի քարտուղարության հայտարարությունը Հիմնադիր Խորհրդարանի հետ գործակցելու պատճառով Հայաստանի քաղաքագետների միության նկատմամբ հալածանքի նոր…