ՀՀ քաղաքացիները պայմանագիր են կնքում Հիմնադիր խորհրդարանի հետ