Ձևավորվել է զուգահեռ դատական մարմին. Արդարության ատյան

Հայաստանում գործող օրենքները կարելի է բաժանել երկու մասի` օրենքներ, որոնք ձևականության բնույթ են կրում և օրենքներ, որոնք անարդարության սկզբունքի հիման վրա են հիմնված,- Ալեք Ենիգոմշյան: