Ռազմավարական հայեցակարգի «Բնապահպանական» ոլորտը

Նոր որակի հայկական պետության ձևավորման և զարգացման ռազմավարական հայեցակարգի Բնապահանական ոլորտի հանրային ներկայացում-քննարկումը:

 

Ռազմավարական հայեցակարգի բնապահպանական ոլորտը – Համաշխարհային համատեքստը

Ռազմավարական հայեցակարգի բնապահպանական ոլորտը – Խնդիրները և լուծումները

Բնապահպանական խնդիրները Հայաստանում – Ալեք Ենիգոմշյան

 

Word ձևաչափ՝ ՌՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

Ppt ձևաչափ՝ ՌՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԸ