Ռազմավարական հայեցակարգի «Իրավական և դատաիրավապահ» ոլորտ

Նախախորհրդարանի անդամ Վարուժան Ավետիսյանը ներկայացնում է Նոր որակի հայկական պետության ձևավորման և զարգացման Ռազմավարական հայեցակարգի Իրավական և դատաիրավապահ ոլորտը:

Աշխարհը գտնվում է համակարգային ճգնաժամի մեջ: Իրավական և դատաիրավապահ ոլորտը որպես համակարգ կառուցված է կիսափլուզված և արմատի առումով ոչ ամբողջությամբ իմաստավորված աշխարհահայացքային, քաղաքակրթական հենքի վրա:
Ներկայումս Հայաստանում դատաիրավապահ համակարգը ընդամենը կառավարող հանցավոր վարչախմբի գործիքն է: Հայաստանում, իրականում, անկախ դատարան գոյություն չունի և դատաիրավապահ համակարգը դատարանակենտրոն չէ՝ կառուցված չէ դատարանի շուրջ: Գործադիրից գալիս են համապատասխան հրահանգներ, և դատարանը նոտարի նման դակում է այդ որոշումները:

ՆՊԱՏԱԿԸ
Ռազմավարական հայեցակարգի սույն ոլորտի ծրագրի նպատակն է՝ արդիական կերպերի մեջ ազգային բնույթի իրավական և դատաիրավապահ համակարգերի ձևավորման և գործառման ապահովումը: Մենք փորձում ենք օրգանական սիմբիոզ անել. լինել կերպով, ձևով արդիական և բնույթով ազգային: Եվ սա համարում ենք լիովին իրականանալի:

ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Այս նպատակին հասնելու համար մենք պետք է լուծենք երեք հիմնական խնդիր՝
Ազգային իրավական գիտության և մշակույթի կայացում,
Ազգային արժեհամակարգին և մարդու բնական ու բանական էությանը համապատասխանող իրավական համակարգի ձևավորումը
Անկախ դատարանի և դատարանակենտրոն դատաիրավապահ համակարգի ձևավորումը

ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
1. Առաքինությունների գերակայություն, ներդաշ-նակություն և համալիրություն:
2. Ավանդականի և արդիականի, ազգայինի և համա-մարդկայինի ներդաշնակ միասնություն ու փոխադարձ զարգացում:
3. Իրավունքի գերակայություն:
4. Դատարանի անկախություն և դատարանակենտ-րոնություն:
5. Հաշտարարություն և հաշտարարության առաջնա-հերթություն:
6. Արդյունավետություն:

 

Իրավական և դատաիրավապահ ոլորտը: Ծրագրի նպատակը, խնդիրներն ու սկզբունքները
 

 

Իրավական և դատաիրավապահ համակարգը ապագա Հայաստանում

 

Իրավական և դատաիրավապահ ոլորտը: Հարց ու պատասխան

 

Word ձևաչափ՝ ՌՀ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ ԴԱՏԱԻՐԱՎԱՊԱՀ ՈԼՈՐՏԸ
Ppt ձևաչափ՝ ՌՀ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ ԴԱՏԱԻՐԱՎԱՊԱՀ ՈԼՈՐՏԸ