Իրավական և դատաիրավապահ ոլորտը: Հարց ու պատասխան (ՄԱՍ 3)

Նախախորհրդարանի անդամ Վարուժան Ավետիսյանը պատասխանում է Նոր որակի հայկական պետության ձևավորման և զարգացման Ռազմավարական հայեցակարգի Իրավական և դատաիրավապահ ոլորտին առնչվող հարցերին:

Անդրադարձ է կատարվում հետևյալ հարցերին.
– Քրեական գործերում ինչպիսի՞ն պետք է լինի հաշտարար դատարանի դերը:
– Արդյո՞ք դատավորները պետք է ընտրովի լինեն:
– Ատենակալների ինստիտուտի ներմուծման անհրաժեշտությունը:
– Փաստերի հավաքագրման մեխանիզմը հատկապես քրեական գործերում:
– Սահմանադրությունը, օրենքները, այլ իրավական ակտերը և միջազգային օրենքները, որոնք հակասում են ներպետական օրենքներին:
– Դատավորների ընտրության և ետ կանչելու մեխանիզմը:
– Հանրային պաշտպանի գրասենյակի անհրաժեշտությունը

Կարող եք նաև ներբեռնել Իրավական և դատաիրավապահ ոլորտի ներկայացման էլեկտրոնային տարբերակները Word և PowerPoint ֆորմատներով:

Ոլորտի ներկայացման նախորդ մասերը կարող եք դիտել հետևյալ հղումներով`

Իրավական և դատաիրավապահ ոլորտը: Ծրագրի նպատակը, խնդիրներն ու սկզբունքները (ՄԱՍ 1-ին)

Իրավական և դատաիրավապահ համակարգը ապագա Հայաստանում (ՄԱՍ 2)

: