Իրավական և դատաիրավապահ համակարգը ապագա Հայաստանում (ՄԱՍ 2)

Նախախորհրդարանի անդամ Վարուժան Ավետիսյանը ներկայացնում է Նոր որակի հայկական պետության ձևավորման և զարգացման Ռազմավարական հայեցակարգի Իրավական և դատաիրավապահ ոլորտը, ոլորտի ընդհանուր նկարագրությունն ու կառուցվածքը:

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
– Նորմատիվային իրավական ակտեր (Սահմանադրություն, օրենքներ, միջպետական միջազգային պայմանագրեր)
Նորմատիվ իրավական ակտերը պետք է մշակվեն և գործեն միայն Սահմանադրության, օրենքների, միջպետական միջազգային պայմանագրերի մակարդակում:
– Այլ իրավական ակտեր (խորհրդարանի (բացի օրենքների), վարչակազմի (կառավարության), վարչակազմի անդամի, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման այլ մարմինների ու պաշտոնատար անձանց ակտեր և միջկառավարական միջազգային պայմանագրեր:

ԴԱՏԱԻՐԱՎԱՊԱՀ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
– Դատական ենթահամակարգ
– Դատական ակտերի կատարման ենթահամակարգ
– Իրավապահ ենթահամակարգը:

Կարող եք նաև ներբեռնել Իրավական և դատաիրավապահ ոլորտի ներկայացման էլեկտրոնային տարբերակները Word և PowerPoint ֆորմատներով:

Ոլորտի ներկայացման մյուս մասերը կարող եք դիտել հետևյալ հղումներով`

Իրավական և դատաիրավապահ ոլորտը: Ծրագրի նպատակը, խնդիրներն ու սկզբունքները (ՄԱՍ 1-ին)

Իրավական և դատաիրավապահ ոլորտը: Հարց ու պատասխան (ՄԱՍ 3)