Ռազմավարական հայեցակարգի Սոցիալ-տնտեսական բաժնի հանրային քննարկում