Նախախորհրդարանը մայիսի 31-ին Ազատության հրապարակում հրավիրում է նոր որակի պետության ձևավորման ճանապարհային քարտեզի քննարկմանը

Նախախորհրդարանը մայիսի 31-ին, ժամը 19:00-ին հրավիրում է Երևանի Ազատության հրապարակ՝ Հայաստանում նորգաղութային տիրապետության հաղթահարման և նոր որակի պետության ձևավորման ճանապարհային քարտեզի քննարկմանը:

 

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

ՆՈՐԳԱՂՈՒԹԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ԵՎ

ՆՈՐ ՈՐԱԿԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ

 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

Քայլ 1. Շարժման կառուցվածքային կայացում

Քայլ 2. Զուգահեռաբար գործող կառավարման մարմինների ձևավորում և գործունեություն

Քայլ 3. Զուգահեռաբար գործող կառավարման մարմինների լեգիտիմացում

Քայլ 4. Գործող վարչախմբի անցնցում հեռացում և անցումային կառավարում

Քայլ 5. Նոր որակի պետության ձևավորման գործընթացի ծավալում

 

ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Նպատակը՝

Հայաստանում նորգաղութային կեղեքման գործիքի վերածված պետական կառավարման համակարգի մարմիններին զուգահեռաբար գործող կառավարման մարմիններ ձևավորելու և լեգիտիմացնելու միջոցով վարչախմբի անցնցում կերպով հեռացում և նոր որակի պետության ձևավորում

 

Քայլ 1. Շարժման կառուցվածքային կայացում

Նախախորհրդարանի կողմից Հայաստանի ամբողջ տարածքում և արտերկրի գաղթօջախներում Համահայկական շարժման  տեղական համակարգող մարմինների ցանցային համակարգի (այսուհետև` Շարժում) ձևավորում և կառավարում հետևյալ հիմնական նպատակներով.

 • զուգահեռաբար գործող կառավարման մարմինների ձևավորման ու լեգիտիմացման նախապատրաստում,
 • Շարժման վերածում անհաղթահարելի ուժի` նրա կազմակերպվածության, կայունության, ինքնաբավության, նպատակասլացության և այլ հատկանիշների շնորհիվ:

 

Քայլ 2..  Զուգահեռաբար գործող կառավարման մարմինների ձևավորում և գործունեություն

2.1. Անցումային ժողովրդավարության սկզբունքներով զուգահեռաբար գործող հետևյալ կառավարման մարմինների ձևավորում.

 • Սահմանադրական արդարության ատյան (անցումային արդարադատության սկզբունքների հաշվառմամբ),
 • Հիմնադիր խորհրդարանի ընտրական հանձնաժողով,
 • Հիմնադիր խորհրդարան,
 • Անցումային կառավարություն:

2.2. Հիմնադիր խորհրդարանի գումարում[1] և զուգահեռաբար գործելու ձևաչափով նրա գործունեության իրականացում, այդ թվում` Հայաստանում նոր որակի պետության ձևավորման ու զարգացման ռազմավարական հայեցակարգի ընդունում:

2.3. Անհրաժեշտ պահին Անցումային կառավարության ձևավորում և զուգահեռաբար գործելու ձևաչափով նրա գործունեության իրականացում:

Քայլ 3. Զուգահեռաբար գործող կառավարման մարմինների լեգիտիմացում

Բաց հանրաքվեի տարբերակով Հիմնադիր խորհրդարանի և առնվազն 835.514 քաղաքացիների[2] միջև նոր որակի պետության ձևավորման պայմանագրերի կնքում:

 

Քայլ 4. Գործող վարչախմբի անցնցում հեռացում և անցումային կառավարում

Ըստ ներքոհիշյալ սցենարների հետևյալ գործողությունների իրականացում.

4.1. Սցենար 1. Վարչախումբը հեռանում է մինչև 835.514 քաղաքացիների հետ պայմանագրերի կնքումը.

 • Պայմանագրերի կնքման գործընթացի շարունակում` լիարժեք լեգիտիմության հասնելու նպատակով,
 • Պայմանագրի դրույթներին համապատասխան Անցումային կառավարման փուլի հայտարարում,
 • Նոր որակի պետության կառուցման գործընթացի նախապատրաստում:

4.2. Սցենար 2. Վարչախումբը շարունակում է պետական կառավարումը 835.514 քաղաքացիների հետ պայմանագրերի կնքումից հետո.

 • Լիարժեք լեգիտիմության իրավունքի հաշվառմամբ գործող վարչախմբին պետական կառավարումից հրաժարվելու հայտի ներկայացում և դրա իրականացման ապահովում Շարժման անհաղթահարելի ուժի գործադրման միջոցով,
 • Գործող վարչախմբի հեռացումից հետո Պայմանագրի դրույթներին համապատասխան Անցումային կառավարման փուլի հայտարարում,
 • Նոր որակի պետության կառուցման գործընթացի նախապատրաստում:

 

Քայլ 5.Նոր որակի պետության ձևավորման գործընթացի ծավալում

(Անցումային ժողովրդավարությունից դեպի կայուն ժողովրդավարության հաստատում)

12.   Անցումային կառավարման փուլի ավարտին ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացման միջոցով օրենսդիր, գործադիր, դատական և պետական կառավարման այլ անհրաժեշտ մարմինների ձևավորում: